Coming soon...

Платформа за рестриймване на телевизия и радио

Защо се налага?

Излъчването на телевизия в интернет не е лесна задача. Клиенти от цял свят се опитват да се свържат, кой с по-добра, кой с по-лоша връзка, а ние искаме всички да са доволни. Няма как това да стане с единно решение. Тук идваме ние - предлагаме излъчване с различно (напасващо) се качество, различен вид за различни браузъри и устройства и т.н.